Home Tin Tức

Category: Tin Tức

Post
Cơ sở đảm bảo hoạt động thương mại điện tử VN

Cơ sở đảm bảo hoạt động thương mại điện tử VN

  Trước hết là hạ tầng cơ sở công nghệ : TMĐT là hệ quả tất yếu của sự phát triển kỹ thuật số hoá và công nghệ thông tin mà trước hết là kỹ thuật máy tính điện tử. Vì thế, TMĐT thực sự có vai trò và hiệu quả đích thực khi đã...

Post
Các đơn vị chức năng của CTCP thiết bị công nghiệp

Các đơn vị chức năng của CTCP thiết bị công nghiệp

Phòng Tài chính – Kế toán  có chức năng chính là cung cấp các thông tin về tài chính, kế toán cho lãnh đạo Nhà máy , lãnh đạo Công ty , các cơ quản quản lý cấp trên, các đơn vị quản lý Nhà nước, thuế..Phòng phải luôn nắm vững thực trạng tài chính...

Post
Phương pháp chuyên gia XD KHSX của CTCP thiết bị công nghiệp

Phương pháp chuyên gia XD KHSX của CTCP thiết bị công nghiệp

Là phương pháp dự báo định tính sử dụng kinh nghiệm, trí tuệ , hệ thống những giá trị của những chuyên gia liên quan đến hoạt động thực tiễn sản xuất kinh doanh để dự báo nhu cầu . Theo phương pháp này, công tác dự báo nhu cầu được thực hiện thông qua...

Post
QTXD KHSX của CTCP thiết bị công nghiệp

QTXD KHSX của CTCP thiết bị công nghiệp

Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy Quy chế II được tiến hành thực hiện qua 5 bước. Nhận xét chung về công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất của Nhà máy Quy chế II là tương đối tốt. Tuy nhiên, khi chuẩn bị xây dựng kế hoạch...

Post
KH tài chính của CTCP thiết bị công nghiệp

KH tài chính của CTCP thiết bị công nghiệp

Khái niệm : Hoạt động tài chính là những hoạt động xác định và tạo ra các nguồn vốn tiền tệ cần thiết để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành liên tục với hiệu quả cao. Kế hoạch tài chính là bộ phận kế hoạch tổng...

Post

Tiềm năng của ngành cà phê xuất khẩu Việt Nam

  Trong vài năm trở lại đây, thị trường cà phê được giá trở lại nên bà con nông dân đã đầu tư và khôi phục trở lại những trang trại cà phê, cà phê sinh trưởng tốt và đem lại thu hoạch khá cao. Nước ta hiện có 500.000 ha càphê, năng suất bình...

Post

Nhu cầu thị trường của CTCP thiết bị công nghiệp

Hoạt động nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường của Nhà máy chưa được quan tâm đúng mức, còn yếu , nặng về kinh nghiệm. Nhà máy chưa có bộ phận chuyên trách ( Nhà máy không có Phòng Marketing ) , vì vậy công tác nghiên cứu và dự báo thị trường...