QTXD KHSX của CTCP thiết bị công nghiệp

Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy Quy chế II được tiến hành thực hiện qua 5 bước.

Nhận xét chung về công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất của Nhà máy Quy chế II là tương đối tốt. Tuy nhiên, khi chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy mới chủ yếu phân tích các yếu tố chủ quan bên trong doanh nghiệp mà chưa chú trọng phân tích các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp, đặc biệt là các yếu tố thị trường.

Nhà máy cũng chưa đầu tư thoả đáng cho công tác nghiên cứu thị trường, thông tin về nhu cầu thị trường chủ yếu do phòng kinh doanh thu thập cũng không đầy đủ . Phòng kinh doanh chủ yếu tập trung vào công tác tiêu thụ sản phẩm , vẫn còn yếu trong việc nắm bắt một cách chi tiết, cụ thể về những nhu cầu của khách hàng , thị trường tiềm năng . Chính vì những lý do trên mà công tác chuẩn bị lập kế hoạch sản xuất của Nhà máy còn thiếu chính xác so với nhu cầu thực tế của thị trường làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy.

Đánh giá chung về chất lượng của kế hoạch sản xuất dự thảo. Với trách nhiệm là đơn vị được giao xây dựng kế hoạch sản xuất dự thảo, Phòng kinh doanh luôn cập nhật thông tin từ các đơn vị trong nội bộ Nhà máy và thông tin từ khách hàng. Vì vậy, kế hoạch sản xuất do Phòng kinh doanh dự thảo gần sát với kế hoạch sản xuất chính thức của Nhà máy.

Tuy nhiên, khi xây dựng kế hoạch sản xuất dự thảo Phòng kinh doanh chủ yếu tập trung vào những sản phẩm và khách hàng truyền thống của Nhà máy mà chưa có những đề xuất đột phá về sản phẩm mới có giá trị cao, thị trường mới và chưa có kế hoạch khai thác những tiềm năng mà Nhà máy còn dư công suất như kéo thép, mạ nhúng. Kế hoạch sản xuất dự thảo chủ yếu là phục vụ cho kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Phòng kinh doanh. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, nếu không mạnh dạn đưa vào kế hoạch sản xuất những sản phẩm mới thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy.