Home Tài Chính – Ngân Hàng

Category: Tài Chính – Ngân Hàng

Post
Điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể vay vốn được tại ngân hàng

Điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể vay vốn được tại ngân hàng

Để giúp đỡ các doanh nghiệp mới thành lập có vốn đầu tư ít có thêm được nguồn tài chính để phát triển do đó hầu hết ngân hàng trong nước đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên để tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp cần đảm bảo...

Post
Điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể vay vốn được tại ngân hàng

Điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể vay vốn được tại ngân hàng

Để giúp đỡ các doanh nghiệp mới thành lập có vốn đầu tư ít có thêm được nguồn tài chính để phát triển do đó hầu hết ngân hàng trong nước đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên để tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp cần đảm bảo...

Post
Vay tiêu dùng tín chấp – giải pháp hàng đầu cho tài chính của người trẻ

Vay tiêu dùng tín chấp – giải pháp hàng đầu cho tài chính của người trẻ

Không đòi hỏi quá nhiều thủ tục khi vay khiến cho vay tiêu dùng ngày càng tiếp cận được nhiều khách hàng, đặc biệt là các đối tượng trẻ chưa tích luỹ được tài chính nhưng có khoản thu nhập đều đặn mỗi tháng từ lương. Vay tiêu dùng tín chấp là gì? Vay tiêu...