Month: May 2024

Post

Có nên vay đầu tư không? Vì sao?

“Có nên vay đầu tư?” không là câu hỏi đáng cân nhắc. Mặc dù việc vay tiền để mua tài sản có thể tạo ra lợi nhuận trong tương lai, nhưng đối với đa số người, sự phụ thuộc vào thu nhập hoặc tiết kiệm để đầu tư thường là lựa chọn an toàn hơn....