Home Marketing

Category: Marketing

Post
Những yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng

Những yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng

Những quyết định của người mua cũng chịu ảnh hưởng của những đặc điểm cá nhân, nổi bật nhất là tuổi tác và giai đoạn chu kỳ sống của người mua, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, lối sống, nhân cách và tự ý niệm của người đó. Tuổi tác và giai đoạn của chu...

Post
Hoạt động Marketing

Hoạt động Marketing

  Hình thức xuất khẩu là hình thức thâm nhập chủ yếu của các doanh nghiệp Việt Nam, được chia làm hai loại: doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp thu mua xuất khẩu hoặc nhận xuất khẩu uỷ thác. Trong hai loại này thì các doanh nghiệp lại thường quan tâm tới...

Post
Giải pháp quản lý xây dựng thương hiệu mạnh

Giải pháp quản lý xây dựng thương hiệu mạnh

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều chuyển biến như nhận thức rõ hơn về thương hiệu. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng tiềm lực tài chính của các doanh nghiệpViệt Nam còn nhỏ bé nên việc tạo lập, củng cố, quảng bá thương hiệu gặp nhiều hạn chế....

Post
Xây dựng bản sắc thương hiệu

Xây dựng bản sắc thương hiệu

  Theo kết quả khảo sát, khi được hỏi việc cần làm đầu tiên trong quá trình xây dựng một thương hiệu mạnh là gì? Có tới 30 % doanh nghiệp cho rằng đó là đăng ký thương hiệu, 10% cho rằng trước hết cần phải xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu. Như...

Post
Quảng bá thương hiệu

Quảng bá thương hiệu

  Để quảng bá thương hiệu, DN sử dụng chiến lược truyền thông gồm rất nhiều các phương thức giao tiếp marketing. Có thể kể đến 4 phương thức giao tiếp chủ yếu, đó là: quảng cáo, quan hệ công chúng, bán hàng trực tiếp, khuyến mại. Ta sẽ tìm hiểu 4 phương thức này...

Post
PR trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam

PR trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam

  Xây dựng và phát triển thương hiệu là vấn đề sống còn của doanh nghiệp . Để có một thương hiệu phát triển mạnh, doanh nghiệp cần thực hiện bài bản các bước chính: xây dựng bản sắc thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, đăng ký thương hiệu, quảng bá,...

Post
Thực trạng PR về thị phần

Thực trạng PR về thị phần

  Có khá nhiều công ty nước ngoài nhìn thấy trước tiềm năng phát triển của ngành PR Việt Nam nên đã đầu tư vào nước ta từ lâu. Tuy nhiên các công ty nước ngoài cho đến nay không thu được nhiều thành công đáng kể, thị trường PR Việt Nam vẫn dành cho...

Post
Vai trò của Marketing

Vai trò của Marketing

  Ngày nay không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không tìm cách gắn hoạt động kinh doanh của mình với thị trường vì chỉ có như vậy doanh nghiệp mới hi vọng tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường. Doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh...

Post
Nhiệm vụ của PR

Nhiệm vụ của PR

  Các lĩnh vực hoạt động của PR Tư vấn chiến lược với lãnh đạo công ty: Hoạt động này cần căn cứ vào: tính chất của sản phẩm; mục tiêu của công ty; đối tượng của sản phẩm; các đặc thù tâm lý, văn hoá chính trị, kinh tế pháp lý của địa phương;...

Post
Về chất lượng PR tại Việt Nam

Về chất lượng PR tại Việt Nam

  Tuy là một ngành mới, nhưng Việt Nam cũng có nhiều tiến bộ trong công tác PR, đáp ứng được nhu cầu chưa lớn của các doanh nghiệp trong nước. Cũng đã có những chương trình PR, mặc dù xuất hiện khá nhiều dưới hình thức tài trợ, khá phong phú và hấp dẫn....

  • 1
  • 2