Xây dựng bản sắc thương hiệu

 

Theo kết quả khảo sát, khi được hỏi việc cần làm đầu tiên trong quá trình xây dựng một thương hiệu mạnh là gì? Có tới 30 % doanh nghiệp cho rằng đó là đăng ký thương hiệu, 10% cho rằng trước hết cần phải xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu. Như vậy, tổng cộng có tới 40 % số doanh nghiệp chưa nhận thức được sự sống còn của việc xây dựng bản sắc thương hiệu đặc trưng cho doanh nghiệp. Nếu không xác định được tính cách, mục tiêu riêng của thương hiệu, nêu bật được sự khác biệt của nó với thương hiệu của các đối thủ trong ngành và các doanh nghiệp khác trên thị trường thì làm sao có cơ sở cho các bước tiếp theo như xây dựng hệ thống nhận diện, rồi đăng ký, sau đó quảng bá thương hiệu. Chính sai lầm này sẽ làm chậm lại và có thể cản trở quá trình xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp đó.

Tuy thế, vẫn có 60 % doanh nghiệp được hỏi cho rằng xây dựng bản sắc thương hiệu là bước cần làm đầu tiên trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu. Qua đó có thể thấy nhận thức về chiến lược thương hiệu của phần đông các doanh nghiệp Việt Nam đã có những bước tiến bộ, tiếp cận với tri thức hiện đại của thế giới.