Home Kinh tế

Category: Kinh tế

Post

Phân loại theo mô hình thương mại điện tử

Đưa ra giá của bạn cần: Mô hình kinh doanh này cho phép người mua đưa ra giá mà người đó đồng ý chi trả cho một mặt hàng hay dịch vụ nào đó. Tìm giá tốt nhất: Trong mô hình này thì khách hàng cần xác định rõ nhu cầu của mình. Sau đó,...

Post

Doanh nghiệp đã quan tâm đến thương mại điện tử

Trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO, các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh bình đẳng ngay cả với doanh nghiệp nước ngoài. Do vậy, thương mại điện tử là một phương thức giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Mặt khác thương...

Post

Giá trị pháp lý của các hình thức thông tin điện tử

Theo quan niệm lâu nay của những người làm công tác pháp lý thì họ vẫn hiểu trong một nền thương mại truyền thống thì văn bản được đồng nghĩa với giấy tờ (dưới hình thức viết). Như vậy, nếu các hình thức thông tin điện tử không được ghi nhận về mặt pháp lý...